2017 m. rugsėjo 10 d., sekmadienis

IN MEMORIAM PRANUI GOLOVAČ.

 Gera turėti draugų. Tarp jų kartais pasitaiko ypatingų. Savo proto aštrumu, įžvalgomis, sugebėjimais. Gebėjimu mylėti. Turėjau ir aš tokį, su kuriuo, nors ir susitikdavom retai, kiekvieną kartą po to, jausdavausi kažkiek ūgtelėjęs. Karate, akrobatikos, aikido ir gyvenimo filosofijos meistras mums, einantiems kovos menų ieškojimų keliais, buvo traukos objektas, mokytojas, puikus pašnekovas ir daugelio sričių žinovas. Pažintis, prasidėjusi S. Galkausko, veliau A, Mikšio treniruotėse maždaug 1986 metais, kur susirinkdavo daug būsimų rimtų kovos meistrų ir trenerių, gerokai sustiprėjo, susikūrus kovos menų klubui "Forma". Ten, kaip tik ir atsiskleidė Prano Golovač (apie kurį dabar ir pasakoju) trenerio, lyderio ir mokytojo savybės. Tuomet dar nebuvo kompiuterių, tačiau video produkcija su koviniais filmais klestėjo. Taigi mūsų karate ir u šu grupėse susiburdavo iki 60- 80 žmonių. Daugiausia vaikų ir jaunimo. Aš jį tada vadinau Franeku, o jo grupių auklėtiniai greitai tapo gerais akrobatais, visus stebindami įvairiais triukais, klubo švenčių, ar parodomųjų varžybų metu. Nors, Pranas tai visada pabrėždavo, kad geresnis akrobatas yra jo brolis dvynys Petras. Klube buvo didžiulė salė, kurios vidury, kartais turėdavome gana rimtų asmeninių pokalbių, ar treniruočių dviese. Tai buvo miela širdžiai darbovietė, ieškojimų ir savirealizacijos mokykla. Susitikimai tesėsi apie ketverius metus. Vėliau mūsų keliai susikirsdavo vietnamietiško Niat Nam treniruotėse, seminaruose ir stovyklose. Esame kartu važiavę tobulintis į Lenkiją pas žinomą karatė meistrą iš Jugoslavijos- Iliją Jorgą. Tai vis praėjusio amžiaus aidai. Naujojo amžiaus pirmame dešimtmetyje Pranas buvo pakviestas dirbti kovinio parengimo instruktoriumi Vadovybės apsaugos departamente ir mūsų susitikimai tapo dažnesni. Jis jau buvo įkūręs aikido centrą prie Žirmūnų žiedo, kur dažnai vykdavo  ir specialiųjų tarnybų darbuotojų mokymai, ar jų kovinių įgūdžių patikrinimai. Iki šiol jaučiu didelę pagarbą žmogui, kurio akyse pats turėjau demonstruoti kovinius veiksmus per eilinius fizinio pasirengimo patikrinimo  testus. Jis visada mane vertindavo aukščiausiais balais ir ne dėl to, kad mes seni pažįstami. Buvo objektyvus, griežtas, bet teisingas. Buvo. Per trumpai. Kiekvienąkart šiltai prisimindamas Franeką pagalvoju, koks svarbus man jis yra iki šiol. Kaip ir daugeliui. Ne vienam savo mokinių jis tiesiog suformavo pagrindus visam gyvenimui. Įsivaizduoju, kiek daug mylinčių širdžių jį prisimena. 
P.S. Su juo dažnai kalbėdavome rusiškai. Todėl, kai ryžausi parašyt eilėraštį, jis pasipylė, būtent, šia kalba. Ech, visos kalbos yra geros, jei tik jomis kalba tokie žmonės, kaip Pranas...
Iš R. Petkevičiaus foto archyvo.2016 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis

STOVYKLA, KAIP SPEKTAKLIS PRIE MIŠKO EŽERO.
( 2016.09.07 Mintys sugrįžus)

Stovykla buvo puiki. Likimas suvedė su žmonėmis, turinčiais savyje tokių savybių, kurios mane  retai kada liūdina. Žaviuosi žmonėmis, turinčiais silpną regėjimą, tačiau besidžiaugiančiais gyvenimu, vaidinančiais scenoje, dainuojančiais prie laužo,  pasakančiais tau kažką svarbaus ir gražaus. Jie beveik niekada neprašo pagalbos, yra labai savarankiški ir nuoširdūs. Tarp jų jaučiuosi mylimas ir atsakau tuo pačiu. Mūsų ryto mankštų metu bandžiau parinkti kuo lengvesnius ir naudingesnius pratimus, kurie padėtų mano draugams atrasti savo kasdienių kvėpavimo pratimų rinkinį, pajusti, kiek daug privalumų gali suteikti nuolat treniruojami judesiai. Pusiausvyros jausmas, turint silpną regėjimą, beveik visada yra sutrikęs. Visiškai nematantis žmogus eina tiesus, visais savo jutimais susitelkęs žemyn- pirmyn, kiek įtempęs pečius, kurie kartais apsaugo nuo susidūrimų. Jo žingsniai galėtų būti minkštesni, labiau spyruokliuojantys. Kojos vos, vos sulenktos, visada ieškančios tvirtos atramos ant žemės, jautrios, lyg aštuonkojo čiuptuvai. Speciali treniruotė galėtų būti raktas į geresnę gyvenimo kokybę. Tačiau ir be to su žmonėmis visada yra tiek gera, kiek juose yra žmoniškumo. O jo stovykloje buvo per kraštus! Stebėdamas savo draugus, jaučiu dėkingumą, matydamas, kokie jie puikūs. Pats išlikdamas savimi, mokausi iš jų daugelio dalykų. Mokausi juoktis, siausti, šokti, žvengti, nelaiku nutraukti rimtą pokalbį, išreikšti mintį scenoje, valgyti šašlykus vidury nakties, mėgautis brendžiu, norėti išsiskirti iš visų akimirkai, būti lyderiu sporto varžybose ir tyliai klausytis ežero garsų. Suprantu, kad ir aš esu lygiai toks, kaip ir jie. Mylintis gerą žodį ir svaigstantis nuo netikėtai išreikšto dėmesio savo atžvilgiu. Dėmesys... tai tokia universali valiuta, kurios trokšta ir žvaigždės ir vargdieniai. Tačiau. Be poezijos yra ir proza. Sugrįžkime trumpam prie materialių dalykų. Kokie, vis dėlto, buvo stovyklos tikslai,  ką mes pasiekėme, ko išmokome, ką supratome?
Standartiškai: Gerai praleidome laiką, neblogai maitinomės, buvome arba vakarėlių liūtai, arba vakarėlių pelės. Galėjome visiems parodyti, ką sugebame, o, iš tikrųjų, kokie esame. Teatro aktoriai, vadovaujami įdomaus režisieriaus, sukūrė spektaklį. Jie kūrė jį visą savaitę. Dailino ir aštrino. Jame buvo angelas. Toks baltas šokantis varpelis. Sunku būti angelu. Jam viskas atrodo taip, kaip turi būti. Gi žmonėms dažniausiai atvirkščiai. Dėl to ir sunku. Norisi gelbėti, saugoti, perspėti, rodyti kelią. Deja, vedlių mūsų gyvenime- šimtai. Tik jie patys nežino kur eina. Žino angelas. Jis atneša kiekvienam po plunksną tartum sakydamas: „Skriskite kiekvienas savo keliais“. O mes ją įmerkiame į juodą rašalą nervingai primargindami gyvenimo knygos puslapius, mindydami viens kitam kojas lyg kokie žmonės- drambliai. Ne, ne tie, kuriuos tokiais paverčia liga, o tie, kas nejaučia aplinkos ir, vargu, ar jaučia patį save. Žmogus  – dramblys tai ir metafora ir realybė. Taip gera, kai už atstumiančios išvaizdos slepiasi jautri siela ir bloga, jei atvirkščiai. „Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“ –  girdime tiesą ir čia pat: „Niekas neturi daryti taip, kaip nori kiti“. Mes, iš tikrųjų, turime daug laiko būti savimi, tačiau kokie gi mes esame? Ar didžiausią gyvenimo dalį darome tai, ko nenorime daryti? Spektaklyje angelas toliau verčia  žaisti laiko žaidimus, o laikas galiausiai nušluoja ir juodus ir baltus siūlus, kurie mus riša tarpusavyje. Ir tik meilė yra nuostabi ir, beveik nepasiekiama. Tačiau pakanka žinoti, kad ji yra. Visaapimanti ir nepajudinama... Kai kas ją netgi pažįsta. Kitaip nebūtų keliami tokie klausimai scenoje. Štai tokius svarbius dalykus teko išgyventi šioje paprastoje poilsio stovykloje ir ne tik spektaklio metu. Visur. Kiekvieną sekundę.

Romualdas


2016 m. liepos 19 d., antradienis

ŠVELNIOS SAVIGYNOS SISTEMA. POKALBIS APIE MEISTRIŠKUMĄ.                  

 Jei paklaustumėte, ko mes mokomės Švelnios savigynos sistemoje tai, pirmiausia, pratiname kūną veikti laisvai ir universaliai. Tačiau protingai ir saugiai. Tai reiškia, kad siekiame judesių įvairovės ir niekaip nesirišame prie griežtai nustatytų veiksmų. Mokomės veikti pagal koncepciją: Gebėti neutralizuoti atakas nukreiptas į Jus bet kokiu kampu, atliekamas tuščia ranka ar aštriu, buku, lanksčiu šaltu ginklu. Gynyba prieš šaunamuosius ginklus, ar nusikalstamos veiklos neutralizavimas, juos panaudojant, ar grąsinant panaudoti,   išeina už įprastos gyvenimo tėkmės ribų, reikalauja specialiųjų priemonių ir karinės taktikos. Šios rūšies situacijas sėkmingai spręsti ruošiamos tarnybos, kurioms svarbu išsaugoti pareigūnus, sukelti kuo mažiau pavojaus visuomenei ir veikti kuo efektyviau, panaudojant derybų meną, kovinius ginklus ir sprogmenis. Mes, suvokdami žmogaus kūną, kaip vientįsą smegenų- nervų- raumenų-sąnarių darinį, kuris dažnai būna sunkiai valdomas, nejudrus ir įsitempęs, siūlome būdus, kaip, ne tik įšeiti iš tokios būsenos, bet pasiekti meistriškumo ir sveikatos palaikymo kasdieniniame gyvenime, būvį. Nesigilindami į smulkų kovinės technikos veiksmų klasifikavimą, pateiksime kai kuriuos svarbius, mūsų nuomone, elementus, turinčius neginčijamą vertę kovos meno meistriškumo ugdyme. Kaip jau minėta, laisvas kūno valdymas, vystant matymo, erdvės ir distancijos suvokimo jautrumą yra nelengva, tačiau įveikiama užduotis. Griežtai apibrėžti judesių kompleksai yra vienas būdų išlavinti judesio aštrumą, tikslias stovėsenas, kūno įjungimą į veiksmą. Tačiau greitas, varžybinis tempas, nors dažnai ir pakelia veiksmų atlikimo kokybę iki aukšto meistriškumo lygio (šių veiksmų ribose), tačiau tam, kad tapti kovos improvizatoriumi, arba adekvačiai veikti ir reaguotį į bet ką, tenka vėl ir vėl mokytis naujus formalių judesių rinkinius, tikintis, kad ateis toks laikas, kai šių veiksmų kompleksų iš viso nereikės. Paklauskite kovos meistro ar jis suka galvą dėl kažkokių judesių formų? Jis jas žino. Tačiau gal būt tam, kad mokyti kitus, kad kurti normatyvus egzaminams (kaip gi įvertinsi mokinį, be standartinių judesių rinkinių?), žinant, kad savigynoje, kovoje ir gyvenime viskas yra kitaip, naujai ir nepakartojamai. Švelnios savigynos treniruotėse nėra standartinių kombinacijų, nei formalizuotų judesių kompleksų. Čia naujokas iš karto pratinamas prie visko: laisvo darbo su partneriu, gynybos prieš neapibrėžtas (bet kokias) atakas, technikos su ginklais ir gynybos nuo jų. Vieninteliai standartiniai pratimai yra Tai Chi judesių formos, kurių praktikavimas ugdo ne įsivaizduojamų apibrėžtų kovos veiksmų efektyvumą, o puikią, gana sudėtingų judesių koordinaciją. Juos atliekant lėtu tempu, sąmoningai jaučiant kiekvieną milimetrą, stipriai susijungiant su žeme, atsipalaidavimo būsenoje, vystomos tokios vidinės savybės, kurias sunku „pagauti“ treniruojantis greitu tempu. Jeigu ciklinėse sporto šakose, kur dominuoja vieno judesio rezultatas (šuoliai, bėgimas, mėtymai) galima pagerinti raumenų, skirtų vienai reikiamai pastangai atlikti, kokybę ir funkcijas (judesių koordinacija čia taip pat svarbi), tai kovos menuose, efektyvaus judesio (pastangos) poveikio poreikis gali būti pageidaujamas iš bet kurios raumenų grupės ar jų kombinacijos. Pastangos kryptis erdvėje gali būti kuo įvairiausia. Tokiomis sąlygomis, ištreniruoti kūną veikti efektyviai visais būdais ir visomis kryptimis, įprastiniais metodais yra neįmanoma. Todėl kovos menai lavina ne tik raumenų funkcijas, kurios čia vaidina ne pagrindinį vaidmenį. Tai, ką mes vadiname „jautrumu“ yra raktas į meistriškumą. Meistriškumas nėra kažkas laikina. Tai ne geriausios sportinės formos viršūnė. Viršūnėje išsilaikyti galima neilgai. Meistriškumas suprantamas, kaip geras būvis kasdienybėje ir toks pat geras būvis (įskaitant ir kovotojo kondicijas) sunkioje situacijoje. Meistriškumas gerėja ne pagal užsakymą. Jo nesuplanuosi. Meistriškumas yra tai, ką darai kasdien. Galima įvertinti save, kaip meistrą, galima galvoti apie save taip, gal būt gali tave vertinti kiti. Tačiau meistras niekada tokiu nesijaučia. Jam tai natūralus būvis, kuriame jis visada išlieka pačiu savimi. Netgi tada, kai viduje kas nors stipriai pasikeičia.
Romualdas .  2016.07.18

2014 m. lapkričio 14 d., penktadienis

MŪSŲ PASAKOS MENAS

Sveiki mano draugai, treniruočių partneriai ir visi mieli žmonės.

 Vis labiau suprantu, kad be Jūsų ir manęs nėra. Todėl viską ką rašau ar sakau yra skirta vienu metu man ir Jums. Esu greičiau pasakininkas negu paskaitininkas. Vienas protingas žmogus neseniai man atskleidė tai, apie ką niekada anksčiau net nesusimąstydavau: Gyvendami mes kuriame pasaką, tačiau yra tipų, kurie nuolat tą pasaką griauna. Gal taip jie kuria savo "pasaką"? 
 Žinodami ir tikėdami savo vertybėmis mes galim Gyvenimo pasaką paversti tikrove. Kalbėdamas apie vertybes Respublikos "Laisvalaikio" žurnale, aš kaip tik ir norėjau su visais pasidalinti savo požiūriu, kuris, paskutiniu metu, tapo toks aiškus, paprastas ir grynas. Tokie mano pamąstymai čia ir žurnale šįo ūkanoto penktadienio popietę... Esu labai dėkingas tam žmogui, kuris suteikė galimybę kalbėtis su Jumis tokiu būdu. Su Jumis, bent kartą prisilietusiais prie meno, kuriuo gyvendami, mes jo ir mokomės. 
 Kol dar visas Respublikos tiražas neišpirktas, įdedu tik nedidelę dalį teksto. 


2014 m. liepos 1 d., antradienis

2014.06.26 SVEIKINIMAS GERAM DRAUGUI VALDEMARUI


Tiems, kas domisi peilių technika, o vienas tokių yra mano senas draugas Valdemaras, pristatau tokį laisvalaikio šokį. Tegu tai būna pasveikinimas jo gimtadienio proga. Būk sveikas Valdai. Tu man visada esi puikus gero sporto specialisto pavyzdys Tokio, kuris domisi daug kuo, turi didžiulį bagažą žinių ir jomis noriai dalinasi ne tik skaitydamas paskaitas, bet ir prie arbatos puodelio. Nuo 2001 metų, kai abu svaigom didžiojo meistro Wong Kiew Kit idėjomis, ne kartą teko susitikti įvairiomis aplinkybėmis, tačiau vienas dalykas mumyse niekada nesikeisdavo. Mes visą laiką žengdavome tolyn savo ieškojimuose ir visada turėdavome kažką įdomaus viens kitam papasakoti.  Pastaraisiais metais dažnai lindėjai mano mintyse tuo metu, kai aš krimtau fitneso teoriją. Galvodavau:  Įdomu, kaip Valdas atsakytų į vieną ar kitą klausimą? Tačiau taip ir nepaskambindavau. Turiu tokią ydą- dažnai paleidžiu įvykius tekėti sava vaga niekaip jų neforsuodamas. Vis vien žinau, kad susitiksim, nors Tu, tur būt, pakankamai užsiėmęs su savo moksliniais darbais, o ir aš visiškai neturiu kito laiko, nes tik miegu, skaitau ir treniruojuosi.
Rimti kovų meistrai sako, kad kovos menas neturi niekaip pavirsti šokiu. Tačiau,mano nuomone, šokis gali būti puikia priemone treniravimuisi. Taigi gimtadienio proga įdedu tokį kovinį video pasveikinimą, kuriame viskas taip pat,kaip ir prieš 12 metų Dubingiuose.
 Linkiu sveikatos Tau ir tiems, kas tiki. Iki susitikimo.

 Romualdas


2014 m. birželio 8 d., sekmadienis

INTENSYVUS GRAFIKAS SAVIGYNOS PROFESIONALAMS

Paskutinių mėnesių Švelnios savigynos treniruočių išvados leidžia giliau suprasti kokią reikšmę koviniams įgūdžiams turi sąmoningumas ir dėmesio zonos išplėtimo gebėjimai. Taip pat treniruotės ant judančio pagrindo ir specialus jėgos koncentracijos treniravimas. Viena yra apie tai perskaityti knygose ir visai kita pajusti savo kailiu. Štai jau porą mėnesių gyvenu 14- kos treniruočių per savaitę režimu. Ne visiems rekomenduočiau taip gyventi. Be to ne visi ir gali. Pati gamta mus visą laiką saugo nuo persitempimų. Pagal principą: jei negali, tai ir nereikia. Pavyzdžiui... Meistrai, kurie kada nors yra bandę pritaikyti žaibišką Tai Chi techniką į bokso maišus, gerai žino, kokie pavojingi gali būti šie žaidimai. Jeigu tokios savybės, kaip atsipalaidavimas, judesių koordinacija, esant maksimaliems greičiams ir jėgos impulso momento kontrolė, nėra visiškai subalansuotos- traumos neišvengiamos. Ir ne tik mikro įtrūkimai, bet ir rimtos raiščių, ar stabilizatorių (palaikančių raumenų) įplėšos. Todėl vyresnio amžiaus kovotojai, kurių audinių elastingumas ir regeneracija yra sumažėję, turi:
a) treniruotis kasdien
b) tinkamai apšilti ir paruošti sąnarius būsimai veiklai
c) pratybų metu maksimaliai sąmoningai suderinti skeleto- raumenų ir kardio- respiratorinės sistemų funkcijas.
 Beje, Tai Chi ir Chi Kung visada vaidina teigiamą vaidmenį psichikos ir kūno veiklos suderinime. Kuo sudėtingesni judesiai įvaldomi, tuo geresnė motyvacija ir mažesnė traumų tikimybė. Ar žinote kuo skiriasi Tai Chi nuo šiuolaikinio fitness- o? Tuo, kad fitnesas visose jo formose siekia rezultato pagerinimo siaurose judėjimo būdų srityse. Jo tikslas yra padidinti organizmo funkcines galias. Tai Chi sistemoje raumenims neteikiama daug reikšmės. Čia svarbu ypatinga sąnarių, raiščių, stabilizatorių koordinacija ir gilus atsipalaidavimas. Stipriai įtempti raumenų tiesiog neverta. Tai ryškiai galima pastebėti Švelnios savigynos treniruotėse, kai reikia efektyviai gintis, pridedant minimumą pastangų. Ir visa tai vyksta sudėtingų, subtilumo reikalaujančių judesių fone. 
 Žemiau pateiktas treniruočių grafikas yra skirtas intensyviam tobulėjimui. Kad tai būtų įmanoma ir stiprintų sveikatą, reikia turėti pakankamai laiko poilsiui tarp treniruočių, tvarkingai maitintis, atlikti namų darbus ir klausyti instruktoriaus nurodymų. 
Pagarbiai
Romualdas 868682478